מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

התנדבות אפקטיבית של בני נוער

הצעה לעשרה מפתחות להצלחת תכניות התנדבות דרך ניתוח שלושה פרויקטים התנדבותיים שבהם מעורבים בני נוער וצעירים.
מאמר של דובי ארבל, מנכ"ל מידות, שהתפרסם בספר "מישהו להתנדב אתו - התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה-21", בעריכת משה גרומב, פרופ' ציפורה מגן ורמי סטויצקי. הספר יצא לאור בשנת 2011 בהוצאת נדב.
 
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי