מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

התנדבות אפקטיבית של בני נוער

הצעה לעשרה מפתחות להצלחת תכניות התנדבות דרך ניתוח שלושה פרויקטים התנדבותיים שבהם מעורבים בני נוער וצעירים.
מאמר של דובי ארבל, מנכ"ל מידות, שהתפרסם בספר "מישהו להתנדב אתו - התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה-21", בעריכת משה גרומב, פרופ' ציפורה מגן ורמי סטויצקי. הספר יצא לאור בשנת 2011 בהוצאת נדב.
 
 
 

נא להשאיר פרטים