מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

חינוך ישראלי

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
עמותת "חינוך ישראלי" מקדמת חזון של חינוך ציבורי המושתת על ערכים דמוקרטיים הקשורים בתרבותם של הילדים, ברוח מגילת העצמאות ומטרות חוק החינוך הממלכתי. חינוך ציבורי אמיתי יגביר את האוטונומיה של בתי הספר, ישפר את רמתם הלימודית, יעודד מנהיגות חינוכית וישמור על סטנדרטים ציבוריים של איכות ושל שוויון. הערכים הדמוקרטיים-הומניסטים נשענים על רוחה של תרבות ישראל, וזיקה לתרבות היהודית היא היסוד המשותף לכל היהודים בעולם ובכללם תלמידי המגזר העברי בישראל.
 
 
  גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה 

פרטי העמותה

טלפון: 03-5611182
פקס: 03-5611172
כתובת דוא"ל:
תחום: חינוך
עמותה רשומה (ע"ר): 580332948
שנת הקמה: 1999
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: תלמידי בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים
ייעוד: טיפוח חינוך ציבורי איכותי המושתת על ערכים דמוקרטיים-הומניסטים ועל תרבות ישראל וזיקה לתרבות היהודית.
אתר: http://www.hinuch.org.il/

נא להשאיר פרטים