מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

5 השאלות של מידות

חמש השאלות של מידות* הן שאלות שכל עמותה אפקטיבית יודעת לענות עליהן:
 
1. מהי הסוגייה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
2. מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
3. מהם ההישגים שלכם?
4. איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
5. מה אתם לומדים וכיצד אתם משפרים את פעילותכם?
 
התשובות לשאלות אלה מעידות, לתפיסתנו, על מוכוונותכם לאפקטיביות ולהשפעה חברתית. אנו סבורים כי לעמותה שיש בידה תשובות מנומקות וברורות לשאלות אלה יש סיכויים טובים להיות אפקטיבית ולהשיג את ההשפעה החברתית הרצויה.
 
* השאלות מבוססות על עבודתם של עמיתינו בארגון הבריטי(New Philanthropy Capital (NPC, כפי שהוצגה במאמרם Talking About Results.
 
מילוי שאלון חמש השאלות הוא חובה במסגרת תהליך הדירוג, ומשמש כלי בידי מידות להערכת העמותה שלכם. אנו עדים לקבוצה הולכת וגדלה של משקיעים חברתיים שמבקשים להתרשם מהתשובות לשאלות אלה, והן מהוות שיקול משמעותי עבורם בהחלטה על תרומה. לפיכך, מומלץ לכם לכלול נושאים אלה בבקשותיכם לתרומה ובפרסומיכם באתר האינטרנט שלכם.
 

נא להשאיר פרטים