מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

טבע ובנק הפועלים משתמשים ב-5 השאלות של מידות

חברת טבע החליטה לשלב את 5 השאלות של מידות בטופס שעל עמותות למלא כדי להגיש בקשה לתמיכה. בכך מצטרפת טבע לבנק הפועלים, אשר היה הראשון לכלול את 5 השאלות של מידות בטופסי הבקשה לתמיכה של "פועלים בקהילה".
 
אילה מילר, מנהלת אחריות תאגידית גלובלית בחברת טבע, מסבירה: "האפקטיביות היא נושא מרכזי בדיאלוג של טבע עם ארגונים חברתיים מאז ומתמיד, והיא אחד המפתחות לבדיקת נאותות התרומה על ידי החברה. לפיכך שמחה טבע לעדכן את כלי הבקשה לתרומה שלה ולשלב בהם את 5 השאלות של מידות, על מנת לקדם את המודעות לנושא ולתמוך בערכים שמידות מבקשת להוביל. אנו מקווים ומאמינים כי חברות נוספות יבחרו להשתמש בכלי זה ובכך נקדם ביחד שיח מקצועי ומעמיק סביב עשייה חברתית משמעותית, ניתנת למדידה ואפקטיבית."
 
 
 
טבע ובנק הפועלים משתמשים ב-5 השאלות של מידות
יוני 2011
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים