מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

טופס שליחת שאלה

שם הפונה

כתובת דוא"ל

טלפון

האם הינך:

  • משקיע חברתי
  • מנכ"ל/יו"ר הארגון
  • אחר

תוכן הפניה

נא להשאיר פרטים