מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

טופס שליחת שאלה

שם הפונה

כתובת דוא"ל

טלפון

האם הינך:

  • משקיע חברתי
  • מנכ"ל/יו"ר הארגון
  • אחר

תוכן הפניה

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי