מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

טנא בריאות

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
 טנא בריאות היא עמותה ייחודית המקדמת פעילויות הסברה הולמות למניעה, לאיתור ולטיפול במחלות כרוניות באמצעות מומחי בריאות יוצאי אתיופיה ובשיתוף הקהילה. המאמץ כולל מוסדות ממשלתיים מתחום הבריאות הרווחה והקליטה, ארגונים ומנהיגים קהילתיים, וכן קרנות וגופים עסקיים.
העמותה החלה את פעילותה בשנת 1999 מתוך היחידה לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי "הלל יפה". בתחילה התמקדה התכנית בהסברה ובהעלאת מודעות למחלת הסוכרת באזור המרכז הרפואי "הלל יפה". בהמשך, הורחבה הפעילות לכל מדינת ישראל, ומגוון נושאים התווספו, בכללם: תזונה, פעילות גופנית, מניעת השמנה ובריאות השן. כמו כן, גובשו שותפויות וקשרים עם קופות החולים וארגונים הפועלים לקידום רווחת יוצאי אתיופיה.
מתחילת 2007 הפכה טנא בריאות לעמותה עצמאית, אשר משרתת את כלל קהילת יוצאי אתיופיה ברחבי הארץ.
 
מטרות העמותה
  • לקדם את בריאות יוצאי אתיופיה, שהינם מיעוט לשוני ותרבותי בישראל ובעל צרכים ייחודיים.
  • להגביר את מודעות יוצאי אתיופיה לזכויות בריאות ולמימושן.
  • להציף את הקשיים בניצול זכויות הבריאות לקובעי מדיניות ולנותני השירותים.
  • לפתח משאבים לשיפור נגישותם של יוצאי אתיופיה לשירותי בריאות ובכך לקדם את בריאותם ברמת הפרט והקהילה.
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 04-6211891
פקס: 04-6213965
כתובת: קומבה 10 חדרה
כתובת דוא"ל: tenebriut@gmail.com
תחום: בריאות
עמותה רשומה (ע"ר): 580468643
שנת הקמה: 2007
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: קהילת יוצאי אתיופיה
ייעוד: לסייע לקהילת יוצאי אתיופיה בקידום הבריאות ומימוש זכויותיהם
אתר: http://tene-briut.org.il/

נא להשאיר פרטים