מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
עמותות משקיעים א א א

יאיר סרוסי, יו''ר דירקטוריון בנק הפועלים

"בנק הפועלים מוביל את תחום האחריות התאגידית ואת תחום התרומה לקהילה בסקטור הפיננסי וזאת כחלק מאסטרטגיה העסקית שלנו כמוסד פיננסי מוביל. פעילותנו פרוסה על פני מספר תחומים ובהם קידום התרבות והאומנות, רווחה ובריאות. בפעילותנו אנו שמים דגש מיוחד על קידום תחום החינוך אשר בו טמון המפתח האמיתי לצמצום פערים חברתיים ולמוביליות חברתית.
 
אנו רואים חשיבות רבה בהצטרפות של חברות נוספות לעשייה חברתית מתוך אמונה כי חברות עסקיות מובילות יכולות וחייבות לסייע לקהילה שבה הן פועלות, לסמן כיווני עשייה ולתמוך בפעילות הממשלתית.
 
ארגונים עסקיים מוכוונים לקבל החלטות על בסיס מידע ומדדים ברורים ולכן אני בטוח כי הכלים המקצועיים של ארגון "מידות", המסייעים לבחון את ארגוני המגזר השלישי ולאמוד את הצלחתם, יאפשרו לחברות עסקיות להגביר את תרומתן ומעורבותן בצורה מושכלת."
 
יאיר סרוסי, יו''ר דירקטוריון בנק הפועלים

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי