מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יום העיון: ניהול הידע הארגוני - סיכום

מידות מודה לכל משתתפי
יום העיון לניהול הידע הארגוני
 

 

 


   
 
 
 להתראות ביום העיון הבא!
 

נא להשאיר פרטים