מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יום בחיי פילנתרופ ומנהל אחריות תאגידית

 
לטור המלא של מומו מהרב, מנכ"ל ארגון מעלה, שהופיע בירחון "סטטוס" לחצו כאן.
 
 

נא להשאיר פרטים