מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

יום בחיי פילנתרופ ומנהל אחריות תאגידית

 
לטור המלא של מומו מהרב, מנכ"ל ארגון מעלה, שהופיע בירחון "סטטוס" לחצו כאן.
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי