מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יום עיון בצפון במסגרת התכנית להעשרת מלכ"רים - סיכום

מידות מודה לכל משתתפי
יום עיון בצפון


בשבוע שעבר התקיים לראשונה יום עיון בצפון במסגרת התכנית להעשרת מלכ"רים.
אנו מודים לכל המשתתפים שהגיעו, לבנק מרכנתיל על מתן החסות ליום זה ולמלון דן כרמל על האירוח.

ריכזנו עבורכם את החומרים שהועברו ביום העיון להורדה.
 
 
  

נא להשאיר פרטים