מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יונתן קרני, מנכ''ל הוועד למלחמה באיידס

 
הוועד למלחמה באיידס בחר לעבור את דירוג מידות מתוך האמונה בחשיבותו הרבה לעמותה. חשיבות אופרטיבית המתבטאת בכלי המאפשר להמשיך בשיפור וייעול מתמיד למען השגת מטרות עמותה בצורה האפקטיבית ביותר. לא פחות מכך הדירוג חשוב ככלי בחינה אובייקטיבי לתורמים קיימים ופוטנציאליים המעוניינים לסייע לפעילות העמותה.
לשמחתי, דו"ח הדירוג הסופי נתן לנו אישור רשמי לחוזקות הארגון הבאות לידי ביטוי בעיקר בפעילותנו המקצועית, התואמת את ייעודנו ומטרותינו. בנוסף בלטה רמתו הגבוהה של צוות עובדי העמותה ומתנדביה.
אציין שתהליך הדירוג עצמו והאינטראקציה עם צוות מידות, היוו קטליזטור להכנסת מספר נהלי עבודה פנים ארגוניים. בזכות התהליך ערכנו בדיקה וטיוב של מדידת תפוקות ומדידת הצלחה ואפקטיביות של כל הדיסציפלינות, וכן פעלנו להשלמת תכנון אסטרטגי רב שנתי.
לדעתי דירוג מידות משקף את תהליך ההתייעלות וההתמקצעות שעובר המגזר השלישי ואני מאמין כי לא רחוק היום בו כל עמותה שנשענת על תרומות תהיה חייבת לעבוד בשקיפות ואפקטיביות ולהיות בעלת תו מידות.
 

פרטי העמותה

תחום: בריאות, סנגור
עמותה רשומה (ע"ר): 580104545
שנת הקמה: 1987
איזור פעילות: כל הארץ
קהל יעד: חולים ונשאים של HIV, קהילת להט"ב, הקהילה האתיופית, בעלי התמכרויות, עובדים זרים, פליטים, בני נוער
ייעוד: הוועד למלחמה באיידס הוקם במטרה לעצור את התפשטות מגיפת האיידס בישראל וכמו כן להגן ולקדם את הזכויות, האינטרסים, איכות ותוחלת החיים של אנשים החיים עם HIV

נא להשאיר פרטים