מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

מתוך ההקדמה למדריך מאת בת' ברונר:

 

מדריך זה נועד לאלה שרוצים ללמוד על הערכה – לאלה שמאמינים שהחלטות מושכלות

משפרות את העבודה המעשית ושאיסוף נתונים שיטתי הוא בסיס חשוב ביותר לקבלת החלטות

מושכלות. המדריך נועד לאלה שרוצים להוציא את ההערכה מתחום הפעולה הבלעדי של זירת

התכניות, ולהעבירה לתחום ההערכה החשיבתית הכלל-ארגונית.

 

למדריך המלא לחצו כאן

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי