מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

יעקב בורק, יו''ר מידות, בתכנית ''המקצוענים'' בערוץ 10

ערוץ 10, 15.5.2011

בריאיון בתכנית הבוקר "המקצוענים" בערוץ 10 מספר יעקב בורק, יו"ר מידות, על החלטתו להתמסר לעשייה חברתית ועל פעילותו במידות ובעיגול לטובה. בורק מספר על מידות ומסביר כי הציבור מממן חלק גדול מהעמותות הן ישירות דרך תקציב המדינה והן בעקיפין דרך זיכוי המס שניתן לתורמים על תרומתם, ולכן הציבור זכאי לדעת שהעמותות שמקבלות את הכסף עושות בו שימוש נכון ומצליחות להשיג תוצאות אפקטיביות. כמו כן מדגיש בורק את חשיבותן של הוצאות התקורה של העמותה לניהול מקצועי תקין ולבניית התשתיות הארגוניות.

 

לצפייה בריאיון בערוץ היו-טיוב של מידות

יעקב בורק, יו''ר מידות, בתכנית ''המקצוענים'' בערוץ 10

נא להשאיר פרטים