מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

אנחנו כבר עיגלנו לטובה, ואתם?

08/04/2011 09:51:00
מייסדי עיגול לטובה, אורני פטרושקה ויעקב בורק (המכהנים גם באספה הכללית ובוועד המנהל של מידות) מספרים על פעילות העמותה, המעודדת את הציבור לתרום באופן שיטתי לעמותות נבחרות על ידי עיגול סכום העסקאות בכרטיס האשראי. העמותות ברשימה של עיגול לטובה נבחרו על ידי ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס מאיר שמגר, ונבדקו על ידי מידות.
אנחנו כבר עיגלנו, ואתם?
אנחנו כבר עיגלנו לטובה, ואתם?
לקריאת הריאיון המלא

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים