מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מבחן העשייה של העמותות

מבחן העשייה של העמותות
מאת דובי ארבל (דה-מרקר) 19.8.2010
תארו לעצמכם שתי עמותות שתחום פעילותן זהה: מניעת נשירת תלמידים מתיכון. לכל אחת מהן תקציב שנתי של 10 מיליון שקל מתקציבי המדינה ומתרומות, ולשתיהן 1,000 מוטבים, כלומר 1,000 תלמידי תיכון הם אוכלוסיית היעד של כל אחת מהן. שתי העמותות מתנהלות באופן תקין ושקוף...
מבחן העשייה של העמותות

נא להשאיר פרטים