מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

כיצד יוצרים מצפן שיכול לסייע בניהול ארגון חברתי?

אלי מלכי, יועץ עסקי ופיננסי לעמותות, מציג במאמר שפורסם באתר הזווית השלישית שיטה מקורית ליצירת "מצפן" שיסייע לכם לבדוק אם העמותה שלכם מקצה את משאביה בהתאם למטרותיה החברתיות. השיטה מבוססת על דירוג החשיבות היחסית של כל אחת מתכניות העמותה ביחס למטרות העמותה, והשוואה אל מול החשיבות התקציבית שלה. מלכי מציג במאמר דוגמה שמבוססת על דוח אנליזה של עמותת עלם, שנכתב במידות.
  

נא להשאיר פרטים