מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

תודה לכל משתתפי כנס מידות 2011

 
 
מידות מודה מקרב לב
לכל באי כנס מידות 2011
 
להורדת המצגת של דברה נתנזון, מנכ"לית The Center for What Works, New York
לתמונות מהכנס 
לתוצאות המשובים של משתתפי הכנס

קראו את סיכומי השולחנות העגולים בנושאים הבאים:
ניהול סיכונים 
 
מידות וחברת דיבייט מעניקות למשתתפי הכנס רישיון צפייה אישי בסרטוני הדרכה להעברת מצגות.
 
 
על אפקטיביות מנקודת מבטו של יו"ר מידות, יעקב בורק:

 
 
אנו מודים לשותפינו לכנס:
 
תודה לעוז הפקות על הרישום לטקס. 
תודה למנטורס גרופ.
תודה לשותפינו להענקת אותות האפקטיביות:
  
תודה לאורלי וילנאי, מנחת הכנס.
 
ברכות חמות לזוכים באות האפקטיביות: מר אבי נאור, קבוצת פישמן, עמותת "בית איזי שפירא" ועמותת "עולים ביחד".
 
  
להתראות בכנס מידות 2012!
 

נא להשאיר פרטים