מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

כרסום ניכר במשאבי מלכ''רים בישראל

19/07/2011 16:24:00
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה נתוני מאקרו של מגזר המלכ"רים מהשנים 2007-2010. בניתוח ראשוני של הנתונים מציע ד"ר ניסן לימור 4 סיבות עיקריות לגירעון בסך 4 מיליארד ש"ח שצבר המגזר בשנת 2010: צמצום בתקציבי המדינה המופנים למלכ"רים; קיטון משמעותי בתרומות; גידול בהוצאות וגידול בביקוש לשירותים. ד"ר לימור מציג שתי מסקנות מתבקשות - האחת, מלכ"רים חייבים להמשיך להתייעל ולשפר את ניהולם הכספי, והשנייה, יש הכרח בפיתוח מקורות הכנסה חדשים וייזום פעילות מניבה. 
 
* ד"ר ניסן לימור הוא ראש המרכז לאחריות אזרחית במרכז ללימודים אקדמיים, עמית מחקר בכיר במכון ון-ליר בירושלים ויו"ר פורום ון-ליר למגזר השלישי. 
המאמר פורסם בגיליון יוני של "חדשות המגזר השלישי", עלון של חברת רו"ח BDO זיו האפט.
כרסום ניכר במשאבי מלכ''רים בישראל
בניתוח ראשוני של נתוני הלמ"ס לגבי הוצאות והכנסות של מלכ"רים בשלוש השנים האחרונות מצביע ד"ר ניסן לימור על ירידה במשאבי המלכ"רים לצד עלייה בהוצאותיהם

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים