מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

לקראת פרסום דוח מידות: מנהיגות העתיד של ישראל

טיוטת דוח התחום של מידות בנושא "מנהיגות העתיד של ישראל" נשלחה לאחרונה לארגונים שפועלים בתחום, לפקידי ממשל, למומחים ולמחזיקי עניין אחרים.
הדוח עוסק בשאלה כיצד יכולים תורמים (= משקיעים חברתיים) ועמותות המבקשים להצמיח את דור המנהיגות העתידי של מדינת ישראל להיות אפקטיביים ולהוכיח תוצאות חברתיות. הדוח עורר תגובות רבות - חלקן חיוביות מאוד ומשבחות את התרומה האפשרית של הדוח לשדה ולחברה, וחלקן כללו הערות שחייבו התייחסות ודיון מצד מידות.

נא להשאיר פרטים