מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מצוינות בולטת (Best Practice)

עשרות הדירוגים שבוצעו עד כה במידות סיפקו לנו הזדמנות לפגוש עמותות שבהן מצאנו מצוינות בולטת באחד או יותר מהנושאים שנבדקים בדירוג. הדוגמאות הבאות ממחישות לדעתנו כיצד ניתן לתכנן, לבצע ולמדוד באופן אפקטיבי, ואנו מקווים שיהיו מקור השראה לעמותות אחרות.
 
 
תכנון לטווח רחוק
בעמותה "צעד קדימה" נכתבת תכנית עבודה רב-שנתית מדי ארבע שנים. התכנית נפתחת בהגדרת החזון והמטרות וגוזרת יעדים שנתיים שהשגתם תביא למימוש המטרות. התכנית כוללת יעדים מספריים כמו מספר המוטבים שיטופלו בכל שנה, מספר וסוג המסגרות שתופעלנה מדי שנה ועוד; לצדם מוגדרים גם המשאבים העומדים לרשות העמותה על מנת להוציא לפועל את התכנית.
 
 
מינוף ההשפעה
אחת המטרות של "בית איזי שפירא" היא הגברת המודעות לצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות והפחתת האפליה נגדם. מעבר לפעילות השוטפת שהעמותה מבצעת בתחום, היא גם משכילה להשתמש במשאבים נוספים לקידום מטרה זו. לדוגמה, העמותה מפעילה תכנית בבתי הספר שבה היא מכשירה מנהיגים צעירים שיפיצו את תפיסת העולם שלה במעגלים החברתיים שאליהם הם משתייכים. בנוסף, העמותה הקימה קואליציה של ארגונים המסייעים לאנשים עם מוגבלויות דרך שינוי חקיקה, ובאמצעות שיתופי הפעולה בין הארגונים היא ממנפת ומרחיבה את השפעתה.
 
מכון ראות הוא ארגון המציע מודל חדשני לחשיבה בתחומי המדיניות הציבורית. מכון ראות מקיים שיתופי פעולה מקצועיים עם גורמי ממשל ושלטון מקומי במטרה לתמוך בתהליכים אסטרטגיים של קבלת החלטות. בנוסף, במכון ראות פועלים גם כדי לקדם את השתלבותם של בוגרי המכון במגזר הציבורי על מנת שיוכלו להפיץ שם את מודל החשיבה של המכון ולהנהיג את המגזר הציבורי למצוינות.
 
 
מדידת תוצאות
בעמותת "יוזמות קרן אברהם" מתבצעת מדידה שוטפת של תוצאות הפעילות. על כל אחת מהתכניות המרכזיות נערך מחקר הערכה בשיתוף עם מוסד מחקרי, הבודק את שינוי העמדות בקרב המוטבים בעקבות הפעילות. למשל, בפרויקט "יא סלאם" ללימוד שפה ותרבות ערבית לתלמידים יהודים הועברו שאלונים שבדקו את השינוי שחל בקרב התלמידים והמורים בעקבות הפרויקט בנושאים כמו היכרות עם התרבות הערבית, פתיחות לתרבות הערבית ומודעות לקשיים של אזרחי ישראל הערבים.
 
עמותת "Apple Seeds" (לשעבר עמותת תפוח) מפעילה את תכנית נטע@, שבה מוכשרים בני נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית למקצועות המחשוב והתקשורת תוך הקניית ערכים חברתיים. באמצעות שאלונים וראיונות נבדקת מדי שנה ההשפעה של התכנית על בוגריה – שיפור ההישגים בבחינות הבגרות, תרומת התכנית להעצמתם האישית של התלמידים, שינוי עמדות כלפי ערכי הליבה של התכנית ועוד. כמו כן, בעמותה מודדים ובוחנים את יחסי הגומלין שנוצרו עם הקהילה המקומית במסגרת התנדבות החניכים בקהילה, ונערך גם אומדן של ההון האנושי שהתכנית תרמה לפריפריה על ידי הערכת "שוויים" של החניכים עם סיום התכנית כבעלי מקצוע מוסמכים.
  
 
שימוש בנתונים
עמותת פעמונים מרבה לקיים תהליכים פנים ארגוניים של הפקת לקחים הקשורים למבנה הארגוני, לטיב השירות למוטבים ולהפעלת המתנדבים; היא אף נעזרת לשם כך באנשי מקצוע ויועצים. תהליכים אלה מבוססים על נתונים שנאספים ומנותחים באופן תדיר בעמותה. לדוגמה, בעקבות ניתוח הנתונים ממשובים שמילאו המתנדבים בעמותה הוחלט על שינוי המבנה הארגוני על מנת לאפשר ניהול טוב יותר של המתנדבים, לחזק את הקשר שלהם עמותה ולמנוע תחלופה גבוהה שלהם.
  
 
ועד מנהל
הוועד המנהל בעמותת "מגמה ירוקה" פועל במסגרת ועדות משנה שלהן תפקידים מוגדרים. בין היתר אחראים חברי הוועד על גיוס המשאבים, מיצוב ומיתוג העמותה וייצוג העמותה בכנסים ואירועים. כמו כן, ועדת כוח אדם מסייעת במיון, הכשרה ושימור של עובדים ומתנדבים, ואף קיימה סקר בקרב העובדים כחלק מתהליך אבחון בעמותה.
  
 
תמחור
עמותת "מפעלות חינוך וחברה" מקיימת פעילות המשלבת ספורט, חיזוק לימודי והקניית ערכים חינוכיים וחברתיים. הפעילות מתקיימת במסגרת מאות קבוצות ברחבי הארץ, שבהן חברים אלפי ילדים ובני נוער. בעמותה הוכן ניתוח מדויק של עלות הפעלת הקבוצות השונות – הדרכה, ציוד, ביטוח, השתלמויות – ונלקחה בחשבון גם עלות הפעלת המטה התומך. מידע זה מסייע להנהלת העמותה לקבל החלטות בנוגע לפתיחת קבוצות חדשות ושימוש בכספי תרומות. 
 

נא להשאיר פרטים