מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

פריצת דרך במדידה משותפת והשפעה חברתית (2009)

 
פריצת דרך במדידה משותפת והשפעה חברתית (2009)
 
FSG - Breakthroughs in Shared Measurement and Social Impact 2009
מארק קריימר, מארסי פארקהרסט, לליטה ויידיינתן
FSG Social Impact Advisors
 
FSG הוא ארגון ייעוץ חשוב שמושבו בקיימברידג', ארה"ב. עיקר עיסוקו בקידום פרקטיקות של מדידת השפעה חברתית (Social Impact), באמצעות ייעוץ, פיתוח אסטרטגי, תהליכי חשיבה והטמעת כלים בארגונים.
במסמך שלפנינו מתמקדים הכותבים בפרקטיקה חדשה שהתפתחה לאחרונה: ארגונים שונים מאותו ענף או תחום, המחויבים למדידת תוצאות, חולקים על גבי פלטפורמה למדידה משותפת ברשת האינטרנט תובנות ורעיונות למדדים ולכלי מדידה. המאמר מציג דוגמאות בולטות לפלטפורמות כאלה, כגון SMDS (Success Measures Data System), המאפשרת לכל ארגון לעקוב, לנתח ולדווח על כל אחד מתוך 50 אינדיקטורים ומדדי תוצאה מוצעים.
 
הכותבים זיהו שתי פרקטיקות דומות:
א. מערכות ביצוע השוואתי, לה שותפים ארגונים מאותו תחום או שדה פעולה, המתחייבים לדווח על תוצאות תוך שימוש באותם מדדים, באופן המאפשר השוואה, הן לארגונים עצמם והן למשקיעים. כך נוצרת עבורם אפשרות בחירה מושכלת ומבוססת נתונים, והשדה כולו מרוויח סרגלי השוואה. דוגמא: מיזם הנתונים התרבותי (The Cultural Data Project).
ב. מערכות למידה מסתגלות – מגוון רב של ארגונים הנותנים מענים שונים לסוגייה חברתית אחת מורכבת, ופועלים יחד בתהליך ממושך ליצירת מדדי ביצוע משותפים, מתאמים את מאמציהם ולומדים זה מזה. התועלת שצומחת במערכת כזו היא שפה משותפת ותיאום בין מטרות שונות, והגדלת האפקטיביות בשדה כולו. דוגמא: מיזם סטרייב (STRIVE).

החוקרים זיהו 8 אלמנטים משותפים המופיעים בכל אחד מ-20 הכלים שנותחו. המשמעותיים ביניהם: מעורבות וולונטרית של ארגונים רבים בתהליך פיתוח הכלי ועיצובו; שימוש בטכנולוגיה מבוססת רשת מתקדמת (ויקרה לעתים); צוות מקצועי, שיפור מתמיד והדרכת משתמשים; (אצל המתקדמים ביניהם) מנוע המאפשר שיתוף בידע, למידה ותאום מאמצים.
בעקבות ניתוח 20 כלים, החוקרים למדו על כוחם של הכלים בקידום גישת שיטתיות וסתגלניות בפתרון בעיות חברתיות. המגמה החדשה מציעה חזון הלוקח את המגזר רחוק, הרבה מעבר לראייה הצרה של תורם ספציפי-מענק ספציפי-אלכ"ר ספציפי ואפילו של בניית יכולות בארגון. מתוך הכרה שאין יוזמה בודדת המסוגלת לפתור לבדה בעייה חברתית, הכלים שנבדקו מציעים דרכים להגדלת היעילות והאפקטיביות של תחום שלם ושל המגזר כולו. תחת מדידה של ארגון בודד במנותק מהתחום, מערכות למידה מסתגלות מציעות תהליך שיתופי המאפשר למידה, תמיכה הדדית, שיתוף בידע ושיפור לאורך זמן.
החוקרים מאמינים שמערכות מדידה שיתופיות עשויות להאיץ בשוק המאופיין במאמצים נפרדים ובלתי מתואמים להפוך למערכת מתואמת ואפקטיבית. הם דוחקים במשקיעים לחדול מהשקעות בארגון בודד ולהביט באפקטיביות של התחום כולו. בניית יכולות מגזריות, תאום מאמצים ומעקב אחר הביצועים בשדה כולו באמצעות מערכות שיתופיות יביאו לכך. החוקרים מקווים שנייר זה יסייע בפיתוח כלים מעין אלה.
 

נא להשאיר פרטים