מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

Forces For Good

הספר מציג מודל מעניין, מנקודת מבט שונה, להגדלת האפקטיביות של ארגונים לשינוי חברתי. בדיקה מעמיקה של 12 ארגונים אמריקאים שהביאו לשינוי יוצא דופן הובילה למציאת מכנים משותפים הקיימים בכולם. העיקרון שמציע המודל מתייחס למינוף של משאבים כדי להגדיל את השפעת הארגון ולהביא להשגת מטרותיו החברתיות. המחברות מסמנות 4 פלחים מרכזיים בחברה – ממשלה, עסקים, ציבור וארגונים חברתיים - שכדי להשיג שינוי משמעותי יש לפעול מולם. הן מציעות אסטרטגיות פעולה שנמצאו יעילות לביצוע השינוי מול כל פלח ושתי פרקטיקות פנימיות המאפיינות ארגונים אפקטיביים במיוחד ותורמות ליכולתם להשפיע על הפלחים השונים.
הספר Forces for good נכתב על ידי Leslie R. Crutchfield ו Heather McLeod Grant ופורסם ב 2007. סיכמנו עבורכם את הממצאים העיקריים בספר במצגת שלהלן.
 
עוד על אודות הספר: http://forcesforgood.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://forcesforgood.net/book.html

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי