מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

לתרום לעמותות אפקטיביות

לתרום לעמותות אפקטיביות
דובי ארבל
 
תארו לעצמכם שתי עמותות שתחום פעילותן זהה: מניעת נשירת תלמידים מתיכון. לכל אחת מהן תקציב שנתי של 10 מיליון שקל מתקציבי המדינה ומתרומות, ולשתיהן 1,000 מוטבים, כלומר 1,000 תלמידי תיכון הם אוכלוסיית היעד של כל אחת מהן.
שתי העמותות מתנהלות באופן תקין ושקוף. עם זאת, בעמותה הראשונה הוצאות המנהל והתקורות היו אשתקד 1.5 מיליון שקל (כלומר, 8.5 מיליון הוקצו לפעילות), ואילו בעמותה השנייה היו ההוצאות 3.5 מיליון שקל (כלומר, 6.5 מיליון הוקצו לפעילות). לכאורה, ברור כי העמותה עם הוצאות המנהל הנמוכות היא מוצלחת יותר, שכן רוב הכסף שנתרם לה מגיע לתלמידים הנזקקים. על סמך נתונים אלה, תורמים שיחליטו לתרום למניעת נשירת תלמידים מהתיכון ייטו לתרום לעמותה זו, שמתנהלת, לכאורה, ביעילות רבה יותר מהעמותה עם הוצאות המנהל הגבוהות.  
זו אכן התשובה שניתנה לי באחרונה על ידי עשרות פילנתרופים ואנשי עמותות. ואולם אם נכניס למשוואה את רמת האפקטיביות של כל אחת מהעמותות, נגלה כי בשנה החולפת הצליחה העמותה עם הוצאות המנהל הנמוכות למנוע מ-67 תלמידים מתוך ה-1,000 שבטיפולה לנשור מהתיכון, ואילו העמותה עם הוצאות המנהל הגבוהות יותר הצליחה למנוע מ-581 תלמידים לנשור מהתיכון.
תורמים המבקשים למנוע נשירת תלמידים - ברור כי עדיף שיתרמו לעמותה השנייה. ואולם משקיעים רבים אינם מבקשים לקבל דיווח על התוצאות וההצלחה של העמותה, אלא מתמקדים בנתוני התפוקות, הכספים והוצאות המנהל. באחרונה הושק האתר גיידסטאר ישראל, שירכז מידע על כלל העמותות והמלכ"רים בישראל. זהו צעד משמעותי לשם הנגשת מידע על פעילות המגזר השלישי, והופך את המידע המדווח ממילא לרשויות המדינה לנגיש לכלל הציבור.
עתה, כשהמידע הבסיסי נגיש, ניתן לבצע את קפיצת המדרגה לשלב הבא: אימוץ האפקטיביות, ההצלחה וההשפעה החברתית כבסיס לפעילות העמותות וכשיקול של משקיעים בבואם לתרום. מהניסיון שנצבר בעולם ובישראל, אימוץ האפקטיביות וההצלחה כבסיס לעבודת העמותות ולדרך קבלת ההחלטות של התורמים והצבת מדדים להצלחת הפעילות המתחייבת מכך, עשויים להביא להטבה גדולה ומשמעותית בחיי המוטבים. כלומר, סכום זהה יביא לתוצאה ברוכה יותר. משום כך, אם חפצים אנו לעשות טוב בתרומתנו, מומלץ כי נתרום לעמותות שיודעות לדווח על הצלחתן בהתאם למדדים שהציבו לעצמן. כך נוכל לעשות טוב - טוב יותר.

נא להשאיר פרטים