מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מגמות חדשות בפילנתרופיה אפקטיבית

ביום שני ה- 12.12.2011 אירחו ד"ר הדסה ומאיר שני בביתם שבסביון קבלת פנים לרגל הגעתה ארצה של גב' דברה נתנזון כאורחת מידות.
 
באירוע השתתפו רבים מאנשי העסקים המובילים בישראל, ביניהם: אירית איזקסון, שלום שפילמן, יהודית יובל רקנאטי, צבי ואבנר סטפק, דורי דנקנר, פטסי לנדא, עו"ד אלי זהר ועוד. נשאו דברים :מאיר שני ויעקב בורק, יו"ר מידות.
 
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים