מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מדוע פילנתרופים ממשיכים לתרום ומדוע הם חדלים?

The 2010 Study of High Net Worth Philanthropy 
Issues Driving Charitable Activities among Affluent Households
 
המרכז לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה ערך מחקר מקיף על תפיסות תורמים, התנהגותם וקבלת ההחלטות שלהם. אחד הממצאים מתייחס לסיבות שמשפיעות על תורמים לתת, להמשיך לתת ולחדול לתת תרומות. נמצא כי עצת גורם מדרג משפיעה על קבלת ההחלטה ב-18.5% מהמקרים. כמו כן, יכולתו של הארגון להוכיח את השפעתו ולהעיד על הערך החברתי שיצר משפיעה על קבלת ההחלטה בלמעלה משליש מהמקרים.
  
מדוע פילנתרופים ממשיכים לתרום ומדוע הם חדלים?
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים