מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מדידה חברתית – עמותת "אל הלב"

20/09/2016 12:04:00

 

עדי וימר, סמנכ"לית תפעול ופיתוח

חוקרי "המכון למחקר אתי" (ERI) ערכו במהלך 2015 מחקר שמטרתו לבחון את מידת האפקטיביות של קורס הגנה עצמית מעצימה בשיטת "אימפקט" של עמותת "אל הלב" על הנשים המשתתפות בו. החוקרים בנו שאלונים במיוחד למטרה זו, תוך התבססות על כלי מחקר ממחקרים דומים בחו"ל, וחילקו אותם לשלוש קבוצות של נשים: לפני השתתפות בקורס, לאחר השתתפות בקורס, ונשים מהאוכלוסייה הכללית שלא למדו בקורס. שני הממצאים המובהקים שהתגלו במחקר מעידים על מידת ההשפעה העמוקה של קורס קצר (5 מפגשים בני 5 שעות) על המשתתפות: הראשון הוא מידת ההשפעה על תחושת הביטחון העצמי והמסוגלות של הנשים, והשני הוא ההפחתה של תופעות כמו השתקה עצמית, הימנעות מהשמעת דעה וביטוי עצמי. התגלה כי ההשתתפות בקורס משפיעה על חייהן של המשתתפות לא רק בהקשר של אלימות או תקיפה מינית, אלא גם בזירות התרחשות יומיומיות, בהקשר משפחתי, אישי, זוגי ומקצועי, ומסייע לתחושת הגשמה, ביטוי עצמי ומיצוי היכולות שלהן. המחקר מתייחד ביכולתו למדוד תהליכים אישיים וחברתיים שנמצאים בלב מטרותיה של העמותה לצמצום ומניעה של אלימות על רקע מגדרי. היכולת להוכיח את יעילותם של תהליכים אלו ולמדוד את השפעתם על מוטבות העמותה, מחזקת ומעמיקה פעילות העמותה ומאפשרת את הגדלת מעגלי ההשפעה שלה בחברה הישראלית.

 

לקריאה בהרחבה על המחקר שלנו באתר "אל הלב" לחצו כאן

 

 

 

מדידה חברתית – עמותת
עדי וימר, סמנכ"לית תפעול ופיתוח

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים