מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות בכנס השנתי של המרכז לחקר המגזר השלישי

במסגרת המושבים המקבילים של הכנס השנתי של המרכז לחקר המגזר השלישי שנערך באוניברסיטת בן גוריון ב-15.3.11 הציגו גיא בייגל, מנהל מחלקת האנליזות של מידות, וליאת בן משה, יועצת מקצועית למידות, שני מחקרים בנושא אפקטיביות: המחקר הראשון בדק פרקטיקות ותפיסות של מדידת תוצאות ותפוקות בארגונים שדורגו על ידי מידות; המחקר השני בחן עד כמה עמותות מדווחות באתר האינטרנט שלהן על נתונים הקשורים לאפקטיביות הפעילות שלהן.
 
 
 
מידות בכנס השנתי של המרכז לחקר המגזר השלישי
מרץ 2011
תגיות:
מאמרים נוספים באותו נושא:

נא להשאיר פרטים