מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות בתקשורת

 
 
תרומה לבניית ארמון

תרומה לבניית ארמון

דובי ארבל, מנכ"ל מידות, מסביר במאמר בדה-מרקר מדוע חסכנות יתר עלולה לפגוע באפקטיביות של עמותות, ומציג את הדוגמה של "שנטי במדבר" - בית מחסה ייחודי לבני נוער בסכנת חיים בדרום הארץ.

נא להשאיר פרטים