מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות מובילה פאנל ב-GA

ה- GA מפגיש מנהיגים יהודיים נוכחיים ועתיים ועוסק בנושאים קריטיים אשר על סדר היום.
 
הפדרציות היהודיות נפגשות באספות כלליות כבר כ- 80 שנה כדי לדון בנושאים אקטואליים לקהילה היהודית.
המפגשים כוללים דיונים בגיוס משאבים בכלכלה המאתגרת כדי לשמר תכניות מצילות חיים, איך להשתמש בצורה טובה יותר במדיה הדיגיטלית ואיך להביא רוח של חדשנות לפילנטרופיה.
ה-GA מפגיש מעל ל- 3,500 מקבלי החלטות בעלי השפעה בקהילות ברחבי ארה"ב, קנדה, ישראל ורחבי העולם.
 
מידות לקחה חלק באירוע השנתי שהתקיים בבולטימור, מרילנד בנובמבר 2012.
 
דובי ארבל, מנכ"ל מידות, הנחה פאנל תחת הכותרת: Ering for Impact: A Close Look at the North American Donor Relationship with Israel.
בפאנל השתתפו מר אבינועם ארמוני- יו"ר מידות, גב' דבורה נטנשון- מנכ"לית "The Center for What Works" ומיכאל גלמן יו"ר הוועד המנהל של מועצת הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.
דובי ארבל הציג את תוצאות הסקר על איך ישראלים רואים תורמים מצפון אמריקה. לאחר מכן הפאנל דן ב אפקטיביות בביטוי שלה אצל פילנתרופים ועמותות בארץ.
בנוסף הפאנל דן בשינויים בחברה האזרחית בישראל: גם הגישה של פילנתרופיים בארץ וגם המודעות של עמותות לעניין של מדידה, הקשיים ואתגרים במדידה בעיקר כשמדובר על תורמים וארגונים מתרבויות שונות ובחשיבות של מדידה והיחסים בין תורם ועמותה.
 
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים