מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

דבר היו"ר הנכנס והמנכ"ל היוצא

לכל שותפינו ובעלי העניין של "מידות" השלום והברכה,
 
בחלוף כחמש שנים מאז נוסדה "מידות" ביוזמתו של עו"ד צבי ארן (ביקו), וכשלוש שנים וחצי מאז אימצה "מידות", בראשות יעקב בורק ודובי ארבל, את האפקטיביות כפרמטר מרכזי לבחינת השקעות חברתיות ופעילות עמותות, מקיימת "מידות" תהליך בחינה פנימי וחיצוני במטרה להגדיל את השפעתה ולתת מענה לאתגרים ולבעיות שהועלו בפניה במהלך התקופה האחרונה. את התהליך מוביל הוועד המנהל של "מידות" ויושב הראש הנכנס של "מידות", מר אבינעם ערמוני, יחד עם המנכ"ל דובי ארבל וכמובן הצוות המקצועי בראשות גיא בייגל ולואיז דרורי.
 
נראה כי אחד ההישגים המרכזיים של "מידות" הוא הצבת האפקטיביות ומדידת התוצאות החברתיות כחלק מרכזי מהשיח הקיים של עמותות ומשקיעים חברתיים. תרמו לכך הכנסים שערכנו, הסדנאות, ההדרכות, המאמרים, הכתבות, אותות האפקטיביות שניתנו בהתאם להחלטת ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס מר מאיר שמגר, וכמובן "תו מידות לאפקטיביות", שניתן לעמותות שעמדו בהצלחה ברף הבדיקה. בשנתיים האחרונות אף פיתחנו מוצרי ייעוץ למשקיעים חברתיים במטרה לסייע להם להגדיל את השפעתם.
 
לצד ההצלחה הזו עמדנו גם בפני מספר ביקורות משמעותיות. נראה שהעיקרית שבהן היא העובדה שהצבנו רף של אפקטיביות אך לא סייענו לעמותות להגיע אליו באמצעות הענקת כלי הדרכה ותמיכה מתאימים. נטען גם כי הבדיקה שלנו אינה מתאימה לעמותות קטנות והן אינן יכולות לעבור אותה בהצלחה, אך בו בזמן הן נדרשות על ידי תורמים שונים להציג את "תו מידות לאפקטיביות". כך, נטען, הפכנו לחסם לפיתוח המגזר השלישי במקום לגורם המסייע בקידומו (טענה זו עלתה גם בהקשר לפיילוט שביצעה "מידות" עם משרד החשב הכללי).
 
נקודות נוספות נגעו להיות הבדיקה גנרית, לכך שהוועד המנהל של "מידות" אינו כולל די ייצוג ל"שטח" וכן טענה בנוגע לכמות המוגבלת של תהליכי האנליזה שאנו יכולים לבצע בשנה. זו הזדמנות להודות לפורום מנכ"לי העמותות בראשות אוריאל לדרברג וצביקה גולדברג ולעו"ד אופיר כץ אשר השתתף בחלק מהמפגשים, על הדיאלוג המשמעותי שהם מקיימים עמנו, שהעניק לנו תובנה חשובה על הדרך שבה נתפסת מידות על ידי ארגוני החברה האזרחית.
 
לאור האמור לעיל תפעל "מידות" בחודשים הקרובים במספר ערוצים במטרה לשפר את פעילותה ולהגדיל השפעתה:
 
1. "מידות" תרחיב את היצע שירותיה ותכלול באתר האינטרנט שלה כלי חינמי שיאפשר לכל עמותה, מכל סדר גודל, לבצע תהליך אנליזה עצמית; זאת ככלי לימודי ו/או כהכנה לתהליך האנליזה של "מידות". כמה תורמים כבר ציינו כי ביצוע התהליך העצמי יהיה עבורם חלופה מספקת להצגת "תו מידות לאפקטיביות" במקרה של עמותות קטנות או עמותות שמסיבה כלשהי לא מתאימות לתהליך האנליזה המלא.
 
2. "מידות" תשקוד על הענקת כלים מקצועיים ותשתית תומכת לעמותות כדי לסייע להן לעמוד ברף האפקטיביות המצופה ולפתח כלי מדידה רלוונטיים וניתנים ליישום. במקביל תמשיך "מידות" להעניק למשקיעים החברתיים אשר חפצים בכך תהליכי ייעוץ וניתוח מהמתקדמים בעולם.
 
3. מידות תייעל את תהליך האנליזה לקראת הענקת "תו מידות לאפקטיביות". התהליך יתבסס על האנליזה העצמית שמבצעת העמותה תוך תיקוף ובקרה של "מידות", זאת במטרה להפחית את העומס המוטל על העמותות במסגרת התהליך. מעתה התהליך לא יכלול קבלת דו"ח ייעוצי, אלא אם העמותה תבקש זאת בנפרד כמפורט בהמשך. יצוין כי "מידות" תחל לגבות מעמותות דמי השתתפות בגין תהליך התיקוף לקבלת התו, לכיסוי הוצאותיה, בסכומים שנעים בין 900 ₪ ל-5,000 ₪ בהתאם לגודל העמותה ולמחזור הפעילות שלה. כדי לעבור בהדרגה למתווה החדש הוחלט להעניק ל-100 העמותות הראשונות שתבצענה את התהליך זיכוי בשיעור 50% מדמי ההשתתפות הצפויים.
 
4. עמותה שתהיה מעוניינת בתהליך אנליזת עומק ובקבלת דו"ח על חוזקות העמותה ועל אתגריה, הכולל השוואת פרמטרים שונים למקובל בשוק ובקרב עמותות דומות, תוכל להזמין בדיקה כזו בתשלום נפרד. יש לציין כי תהליך כזה יתבצע במנותק מתהליכי קבלת "תו מידות לאפקטיביות".
 
5. "מידות" פועלת להרחבת ייצוג "השטח" בקרב הוועד המנהל שלה, והודעה על מינוי חברים חדשים תימסר בהקדם.
 
בכבוד רב,
 
אבינעם ערמוני, יו"ר , דובי ארבל, מנכ"ל
 
 
בהזדמנות זאת ברצוני להודיע כי דובי ארבל, מנכ"ל "מידות" מאז שלהי שנת 2009, ביקש לסיים את תפקידו במהלך שנה זאת. דובי ביקש לסיים את עבודתו בארגון כבר בתום שנת 2012, עם השלמת משימות הביסוס של "מידות" וההצלחה הניכרת בהטמעת נורמות האפקטיביות והעלאתן לסדר היום הציבורי, שהוביל דובי בשנות עבודתו. ביקשנו ממנו להמשיך בתפקיד בחודשים הקרובים עד לאיתור האדם שיעמוד במקומו בראש הארגון, ודובי נענה לכך בחיוב. למותר לציין את תודתנו והערכתנו לדובי על עשייתו הברוכה ופועלו הרב ועל היענותו לבקשה להמשיך עוד בתפקידו להבטחת תהליך מעבר הולם.
 
 
בברכה,
 
אבינעם ערמוני, יו"ר
 
 
 
 
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים