מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות מרחיבה את סל השירותים לעמותות

בעקבות השיח הפורה בפורום המנכ"לים, במסגרתו נדונה הנגשת שירותי מידות למגוון גדול של ארגונים חברתיים והדרכים השונות להגדלת פוטנציאל האפקטיביות - 'מידות' הצליחה להרחיב את מודל הבדיקה הקיים ולהוסיף כלים שיאפשרו למגוון רחב של עמותות לצרוך את שירותיה.
במסגרת הרחבת השירותים, תעמודנה בפני העמותות האפשרויות הבאות:
 
  • כלי למידה חינמי לעמותות: אנליזה עצמית - כלי חדש, שיאפשר לעמותות מגדלים וסוגים שונים לבצע תהליך בדיקה עצמית לאור פרמטרים הנסמכים על ידע וניסיון מהעולם ומישראל. כלי זה יוצע לעמותות ללא עלות, במטרה לאפשר לימוד והתפתחות
 
  • תו מידות לאפקטיביות - עמותות שתהיינה מעוניינות לקבל גם את 'תו מידות לאפקטיביות', תוכלנה לפנות אל מידות ולבקש תיקוף הנתונים שנאספו במסגרת האנליזה העצמית. תהליך התיקוף יהיה כרוך בעלות השתתפות. הסכום המדויק ייקבע בהתאם לגודל ולמחזור הכספי של העמותה וינוע בין 900 ל- 5000 ₪ לרוב העמותות. עמותות שמחזורן גבוה מאד תשלמנה את העלות הריאלית שגבוהה יותר.
 
  • תהליך חידוש תו מידות לאפקטיביות - התהליך מיועד לעמותות בעלות תו קיים, המעוניינות להאריך את תוקף התו. התהליך יהיה כרוך בעלות שתנוע בין 750- 2500 ₪, בהתאם למחזור ולגודל העמותה.
 
  • בדיקת עומק מלאה - עמותות שתהיינה מעוניינות בכך תוכלנה לערוך תהליך בדיקה מלא, בסופו יוגש להן דו"ח על חוזקות העמותה, נקודות לשיפור וכמו כן השוואה לעמותות אחרות בתחום. עלות תהליך זה תיקבע בהתאם לגודל העמותה והמחזור הכספי שלה. תהליך זה אינו קשור לתו מידות, אלא מהווה מוצר נפרד.
 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-5373363 או אל גב' ג'ואנה קלי בדוא"ל  joanna@midot.org.il
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים