מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

FAQ

מי עומד מאחורי מידות ובאיזו זכות היא בודקת עמותות?

מידות נוסדה כיוזמה עצמאית ואיש לא מינה אותה לתפקיד של בדיקת עמותות. יוזמי מידות ומייסדיה (צביקה ארן, בית ההשקעות מיטב והג'וינט) סברו כי דירוג עמותות יכול לקדם את המגזר השלישי והחברה הישראלית, ומידות שואבת את זכות הקיום שלה מהאמון שלו היא זוכה ומקווה להמשיך ולזכות בו מצד מחזיקי העניין שלה: משקיעים חברתיים, עמותות וארגונים ללא כוונת רווח, ממשלה והציבור הרחב.
 
מידות פועלת בהנהגתם של ועד מנהל ומועצה ציבורית שבהם חברים נציגים מהמגזר העסקי, הציבורי והשלישי כאחד. המתודולוגיה שלפיה מדרגת מידות עמותות נבנתה בתהליך מקיף ומעמיק, ומבוססת על כלי דירוג הפועלים בעולם, במגזר השלישי והעסקי. התהליך לווה על ידי חברת TACK אסטרטגיות צמיחה ונשען על ניסיונה של השותפה הבריטית, NPC. המתודולוגיה ודוח הדירוג של מידות גובשו לאחר אפיון צרכים מעמיק באמצעות קבוצות דיון ומיקוד של נציגים בישראל של עמותות, פילנתרופים, אנשי עסקים ונציגי ממשלה. מידות עורכת בדיקה תקופתית במטרה להתאים את כלי הדירוג בצורה אופטימלית לצרכי המוטבים שלה.
 
 

מה זה "תו מידות לאפקטיביות"? למה לעמותה כדאי לקבל אותו?

"תו מידות לאפקטיביות" מוענק לעמותות אשר בבדיקת מידות נמצא כי יש להן סיכויים טובים להיות אפקטיביות ולהשיג את המטרה החברתית שלשמה הן פועלות. התו מוענק לעמותות שעמדו בתנאי הסף ועברו את דירוג מידות בציון מינימלי של 75, ותקף לשנתיים.
 
העמותה שקיבלה את "תו מידות לאפקטיביות" מצטרפת לקבוצת איכות מובילה של עמותות אשר אימצו את ההשפעה החברתית והאפקטיביות כפרמטר מרכזי לעבודתן ולהצלחתן. קרנות חשובות ופילנתרופים מובילים בארץ ובעולם משתמשים בדירוג מידות כדי לקבל החלטות מושכלות על תרומתם. כמו כן, תהליך הדירוג והדוח המופק בסופו מאפשרים לעמותה לקבל חוות דעת מקצועית על התנהלותה, על חוזקותיה ועל חולשותיה, כולל המלצות לפעולה בתחומים שונים.
 

מדוע תורם צריך את "תו מידות לאפקטיביות" כשאפשר לבדוק בקלות אם לעמותה יש אישור ניהול תקין ומה הן הוצאות התקורה שלה?

משקיעים חברתיים רבים מתנים את תרומתם לעמותה בקיומו של אישור ניהול תקין – אישור הניתן על ידי רשם העמותות ומעיד שהעמותה עמדה בדרישות הדיווח של חוק העמותות. משקיעים אחרים מבקשים לברר את גובה הוצאות התקורה של העמותה (הוצאות הנהלה וכלליות) ומבססים עליו את החלטתם.
 
מידות סבורה כי על מנת להעריך את האפקטיביות של העמותה במימוש מטרותיה, לא די בנתונים אלה ויש להתייחס למדדים איכותיים ולהיבטים ארגוניים אחרים כדי שלא תיווצר תמונה צרה וחד ממדית המציגה את העמותה באור שגוי.
 
מחקרים שונים בעולם הראו כי אין קשר ישיר בין הוצאות ההנהלה והכלליות לבין הצלחת העמותה בפעילותה. להיפך, לעתים הכפייה על העמותות לצמצם את הוצאות המנהל גורעת מיכולתן להיות אפקטיביות בפעילותן. מידות, הגם שהיא בודקת שהוצאות המנהל סבירות, מתייחסת למכלול של מדדים אשר מנסים לענות על השאלה העיקרית: האם העמותה מצליחה במשימתה? קראו עוד על מבחן העשייה של העמותות
 
 

איך אפשר לבדוק אפקטיביות של עמותות?

בדיקת האפקטיביות של עמותות היא משימה מורכבת מאד. מומחים וארגונים עמיתים בעולם כולו עמלים על מציאת מענה מתאים לכך. כבר היום קיימות בעולם גישות שונות המציעות מודלים מקורבים (proxy) למדידת אפקטיביות ומידות למדה מהם רבות. המדדים בדירוג מידות נבחרו בהתאם לתפיסה שלפיה גם אם קיים קושי במדידת הצלחתו של עמותה להשיג את מטרתה הרי שאינדיקטורים אחדים, וביניהם מחויבותה להערכה מתמדת, מדידה ולמידה, מלמדים על הסיכויים של העמותה הנבדקת להיות אפקטיבית ולהשיג תוצאות חברתיות.

מה הן חמש השאלות שכל עמותה אפקטיבית צריכה לדעת לענות עליהן?

אנו סבורים שלעמותה שיש בידה תשובות ברורות ומנומקות לשאלות הבאות יש סיכויים טובים להיות אפקטיבית ולהשיג את ההשפעה החברתית הרצויה:
  1. מהי הסוגייה החברתית (הבעיה) שאתם מנסים לפתור?
  2. מה אתם עושים כדי לפתור או לצמצם אותה?
  3. מהם ההישגים שלכם?
  4. איך אתם יודעים מה אתם מצליחים להשיג?
  5. מה אתם לומדים וכיצד אתם משפרים את פעילותכם?
מידות מעודדת עמותות לענות על שאלות אלה כדי לעודד שיח על אפקטיביות, תוצאות והצלחה. אנו עדים לקבוצה הולכת וגדלה של משקיעים חברתיים שמבקשים להתרשם מהתשובות לשאלות אלה, והן מהוות שיקול משמעותי עבורם בהחלטה על תרומה. לפיכך, מומלץ לכם לכלול נושאים אלה בבקשותיכם לתרומה ובפרסומיכם באתר האינטרנט שלכם.

מה קורה לעמותה שלא הצליחה לעבור את הדירוג ולקבל את "תו מידות לאפקטיביות"?

עמותה שהחלה בתהליך הדירוג ומסיבות שונות לא עמדה בתנאי הסף לקבלת "תו מידות לאפקטיביות" תוכל לגשת לבדיקה מחודשת. מידות לא תפרסם את שמות העמותות שלא קיבלו את התו.

במה הצליחה מידות עד כה?

מידות הצליחה לגבש קבוצת איכות של פילנתרופים וקרנות שמתייחסים לאפקטיביות כשיקול בתרומותיהם, ולרתום מנהלים ויושבי ראש של עמותות לאימוץ האפקטיביות כפרמטר מכרזי לעבודתם והצלחתם. מידות דירגה עד כה כ-160 עמותות שמחזור פעילותן המצרפי עומד על כ-3 מיליארד ש"ח, ביניהן עמותות מובילות במגזר השלישי. מידות נתפסת כגורם מקצועי המוביל שינוי בתחום ההתנהלות האפקטיבית של עמותות ותורמים.
 

האם מידות מסוגלת לדרג את כל העמותות בישראל? איך מידות בוחרת אילו עמותות לדרג?

מידות אינה מבקשת לדרג את כלל העמותות בישראל, שמספרן מגיע לעשרות אלפים. עד היום דירגה מידות כ-160 עמותות, ובשנים 2018-2019 היא עתידה לדרג עוד עמותות נוספות רבות. העמותות נבחרות כך שתמהיל העמותות המדורגות ייצג את כלל תחומי הפעילות של עמותות הפועלות בישראל: רווחה, חינוך, תרבות, בריאות, סביבה ושינוי חברתי. בכל שנה תפרסם מידות גם דוחות תחום ובהם תיאור של דרכי ההתמודדות של השחקנים השונים – עמותות, תורמים וממשלה - עם סוגיות חברתיות שונות.
 

העמותה שלנו רוצה לקבל את "תו מידות לאפקטיביות", מה עלינו לעשות?

עמותות העומדות בתנאי הסף מוזמנות להירשם להדרכה החינמית הקרובה. מידות אינה יכולה לדרג כל עמותה הפונה אליה וסדר העדיפויות לקבלת עמותות לדירוג נקבע על ידי הנהגת מידות. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מידות בכתובת Info@midot.org.il, או בטלפון 03-5373363.

יש לי עוד שאלות, למי אוכל לפנות? איך מקבלים מידע שוטף על פעילות מידות?

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובקשה - פשוט צרו קשר או כתבו לנו ישירות ל-info@midot.org.il.
הצטרפו לניוזלטר של מידות (ההרשמה מכל עמוד באתר) או לעמוד הפייסבוק שלנו ותוכלו לקבל עדכונים שוטפים על פעילותנו.

כיצד אפשר להביע תמיכה במידות?

מידות חותרת ליצירת שיח חדש במגזר השלישי ואפשר לתמוך בה בעצם ההירתמות לקידום אפקטיביות בקרב ארגונים ותורמים במגזר השלישי בישראל. ההירתמות יכולה לבוא לידי ביטוי בהצפת הנושא בשיחות ודיונים, בהמלצה לארגונים שלהם אתם נוהגים לתרום לעבור את דירוג מידות ובהתחשבות באפקטיביות של הארגון (ובדירוג מידות) בעת ההחלטה האם לתרום לארגון או לא.
 
ניתן לתרום למידות ישירות באמצעות העברה לחשבון הבנק של מידות בבנק הפועלים (12), סניף 607, חשבון 61555, או באמצעות משלוח המחאה לכתובת: רח' סעדיה גאון 26, ת.ד. 20333, תל-אביב 6120202.
 
אם תרצו להביע תמיכה בדרך נוספת, נשמח לשמוע על כך: info@midot.org.il.
FAQ
שאלות ותשובות על מידות, עמותות ואפקטיביות

נא להשאיר פרטים