מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מידות תבחן אפקטיביות של עמותות הנתמכות על ידי הממשלה עבור החשב הכללי

כלכליסט, 1.6.2011

משרד החשב הכללי במשרד האוצר החליט לבחון את האפקטיביות של חלק מהעמותות שנתמכות על ידי הממשלה, במטרה לאמץ בסופו של דבר מדד נוסף לקבלת תמיכה ממשלתית. בפיילוט שיימשך חצי שנה תשתמש מידות במתודולוגיה שלה לבחינת אפקטיביות של עמותות כדי לבדוק עבור החשב הכללי כמה עשרות עמותות שכיום מקבלות מימון במסגרת תמיכות או תקציבי המשרדים השונים. 

 

לקריאת המאמר המלא באתר כלכליסט

מידות תבחן אפקטיביות של עמותות הנתמכות על ידי הממשלה עבור החשב הכללי

נא להשאיר פרטים