מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

מיזם אמריקאי חדש מציע לעמותות מסגרת לדיווח על הישגיהן

מיזם חדש בשם Charting Impact מציע סטנדרטים לדיווח על מטרותיהן והישגיהן של עמותות. מטרת המיזם היא לסייע לעמותות ליצור דוחות שיאפשרו לבעלי העניין להבין את יעדי העמותה, את אבני הדרך לבחינת ההתקדמות שלה ואת ההשפעה החברתית שהיא מחוללת. המיזם הוא פרי שיתוף פעולה של ארגונים מובילים במגזר השלישי בארצות הברית - GuideStar USA ,Independent Sector ו-BBB Wise Giving Alliance. באתר שהושק לאחרונה מוצגות חמש השאלות שהעמותות מתבקשות לענות עליהן כבסיס לדיווח:
 
1. מה העמותה מנסה להשיג?
2. מהי האסטרטגיה של העמותה?
3. אילו יכולות ארגוניות עומדות לרשותה כדי להשיג את מטרותיה?
4. איך העמותה יודעת אם היא אכן מצליחה להשיג התקדמות?
5. מה השיגה העמותה עד היום ומה לא השיגה?
 
 
קראו גם על חמש השאלות של מידות - חמש השאלות שכל עמותה אפקטיבית יודעת לענות עליהן.
 
 
 

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי