מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מייסד עמותת ''עיגול לטובה'' על העמותות כמותגים

19/02/2011 12:36:00
אורני פטרשוקה, מייסד עמותת "עיגול לטובה" במאמר "מותג חזק לעמותה" שהתפרסם ב-"כלכליסט".
 
מתוך המאמר - "...נוכחנו בחשיבות המותגים של העמותות בעקבות ניתוח התרומות שניתנות לעמותות שנמצאות ברשימת "עיגול לטובה". כל 70 העמותות ברשימה הן עמותות המתנהלות היטב, שנבחרו בקפידה על ידי הוועדה הציבורית של עיגול לטובה בראשות נשיא בית המשפט העליון השופט בדימוס מאיר שמגר, וכולן קיבלו את מידת השקיפות של ארגון מידות. עם זאת, יש פערים גדולים במספר התורמים שבוחרים שכספם יועבר לעמותות הידועות לבין אלה הפחות ידועות. לכן החזקים מתחזקים יותר והחלשים נותרים מאחור..."
 
לקריאת המאמר המלא - "מותג חזק לעמותה" - אורני פטרושקה, מייסד עמותת "עיגול לטובה", כלכליסט 18/2/2011
מייסד עמותת ''עיגול לטובה'' על העמותות כמותגים
מאמר בכלכליסט

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים