מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מכון הערבה

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות
תו מידות לאפקטיביות מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה,
להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם.
 
אודות העמותה
מכון הערבה ללימודי הסביבה מציע את התכנית המובילה במזרח התיכון ללימוד ומחקר סביבתי. התכנית מכשירה את מנהיגי העתיד, יהודים וערבים, לאתגר המשותף של פתרון הבעיות הסביבתיות באיזור. כשלוחה של אוניברסיטת בן-גוריון, מכון הערבה מציע תכנית אקדמאית, מחקר, ויוזמות לשיתוף פעולה בינלאומי במגוון סוגיות ואתגרים סביבתיים.
בין הסטודנטים במכון ניתן למצוא ירדנים, פלשתינאים, ישראלים וסטודנטים ממדינות שונות ברחבי העולם. מכון הערבה מציע להם הזדמנות חד פעמית ללמוד ולחיות יחד לתקופה ממושכת. החיים יחד תורמים לבניית מרקם היחסים ולפיתוח ההבנות אשר יאפשרו בעתיד שיתוף פעולה ועשייה פוליטית וחברתית במזרח התיכון ומחוצה לו.
 
   
 
 גם לעמותה זו אפשר לעגל לטובה

פרטי העמותה

טלפון: 08-6356618
פקס: 08-6356634
כתובת: קיבוץ קטורה ד.נ חבל אילות 88840
כתובת דוא"ל: info@arava.org
תחום: חינוך, מחקר, הגנה ואיכות הסביבה
עמותה רשומה (ע"ר): 580210375
שנת הקמה: 1996
איזור פעילות: דרום
קהל יעד: סטודנטים
ייעוד: מרכז אקדמי לפיתוח מנהיגות סביבתית במזרח התיכון העוסק בתחומי הסביבה השונים, ומתן פתרונות סביבתיים חוצי גבולות, תוך דגש על שיתוף פעולה בין ישראל ושכנותיה.
אתר: http://www.arava.org
לקריאת דוח מידות

נא להשאיר פרטים