מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות דירוג ארגונים ללא מטרות רווח וביצוע דוחות תחום.
עמותות משקיעים א א א

על פי אילו קריטריונים תומכים משרדי ממשלה במלכ"רים?

03/05/2012 17:53:00
 
תקציר המחקר: 
 
ממשלות במאה ה-21 אינן מסוגלות לספק את כלל הצרכים החברתיים של אזרחיהן  (בהנחה שזו שאיפתן מלכתחילה). למגזר השלישי תפקיד חשוב בהשלמת השירותים השונים, בחיזוק השיח הציבורי וביצירת היזון חוזר של קביעת סדרי עדיפויות ותעדוף צרכים ציבוריים. עד לפני כעשרים שנה, הוענקה בישראל במשך שנים רבות תמיכה ציבורית לגופים ללא מטרות רווח, על-פי כללים בלתי ידועים לציבור, ולעתים אף ללא כללים. נושא זה היה פרוץ ואפשר הקצאה לא שוויונית של משאבים ציבוריים. מטרת המחקר הנוכחי היא להאיר נושא חשוב זה, המדגים את יחסי הגומלין הקיימים בין ממשלת ישראל וארגוני המגזר השלישי.
 
המחקר כלל בדיקה של 190 תיקונים מתוך 67 מבחני תמיכות שונים (אשר פורסמו משנת 1992 ועד 2010 ושייכים לאחד ממשרדי הממשלה 'החברתיים': חינוך, רווחה, קליטה ובריאות). במחקר נוצרה סינרגיה בין ידע תיאורטי קיים לנתונים המופיעים במקורות ובפרסומים ממשלתיים שונים.
 
המחקר מצא כי אכן קיימים הקשרים פוליטיים בתיקוני המבחנים, בייחוד כאשר מדובר במפלגות סקטוריאליות (ש"ס, מרצ או מפד"ל) ו/או שרים בעלי אג'נדה חברתית ברורה (יולי תמיר ויצחק הרצוג). כמו כן נמצאה אנומליה בין ההצהרות על השימוש בכלי לבין התקצוב בפועל: כספי התמיכות הממשלתיות מהווים כיום אחוז זניח לעומת היקף פעילות המגזר השלישי בישראל.
 
תרומתו העיקרית של המחקר היא העלאת נושא יחסית חדש לזירה המחקרית וניתוח הנושא כמקרה בוחן ליחסי הממשלה עם ארגוני המגזר השלישי. תחום קבלת ההחלטות וקביעת המדיניות הציבורית בתחום תמיכות בארגוני המגזר השלישי הייתה במשך שנים כמעט סמויה מהציבור. הגברת השקיפות כלפי הציבור והתפתחות האמצעים הטכנולוגיים הם מנגנונים חיוניים לשימור הדמוקרטיה הישראלית.
 
מחקר זה מבקש להפנות את תשומת הלב לנושאים אלה, בתקווה כי אכן יגרמו לשיפור הליכי קבלת החלטות, שמירה על ערכי השוויון, וחלוקה נאמנה של משאבי המדינה לפעילויות לתועלת הציבור בכלל ואוכלוסיות חלשות, בפרט.
 
לקריאת המחקר המלא מאת אברהם אסבן,  לחצו כאן
 
על פי אילו קריטריונים תומכים משרדי ממשלה במלכ
5.5.2012

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים

השארת מייל לצורך משוב אנונימי עתידי