מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מסמכים לשימוש בתהליך הדירוג

לנוחיותכם, ריכזנו כאן את המסמכים שיש למלא במסגרת תהליך הדירוג. כמו כן מצורפת רשימת המסמכים שיש להעביר למידות. 
תוכלו להוריד את המסמכים מן האתר, למלא ולשלוח לפקס שמספרו: 03-6876744
או לדוא"ל: info@midot.org.il
 
 
 
 

נא להשאיר פרטים