מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מספרי המוות של הנשים, האמהות, הבנות והאחיות שלנו

מעריב 21.10.2010
 
3,700 נשים נאנסות בכל שנה בישראל. 15 נשים נרצחות על רקע מגדרי. כ-200 אלף נשים מוכות. 9,000 דיווחים על מקרי אלימות מינית. כמעט כל ישראלית מעל גיל 15 נפגעה בחייה מהטרדה מינית, אלימות כלכלית או נפשית. דו"ח חדש של ארגון מידות חושף נתונים לא פשוטים על מעמד האישה במדינת ישראל.
 
מספרי המוות של הנשים, האמהות, הבנות והאחיות שלנו

נא להשאיר פרטים