מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

''מעגל הרעב'' של העמותות

 "אפס תקורה עולה הרבה" הוא כותרת של מאמר שכתב יעקב בורק, יו"ר מידות, העוסק בקשר שבין הוצאות התקורה לבין האפקטיביות של העמותה. 
מדוע אין העמותות מגדילות את הוצאות התקורה שלהן ומשקיעות בפיתוח מקצועי, בכוח אדם איכותי, במחקר, בשיווק וביתר הנושאים שעשויים להגדיל את האפקטיביות של פעולתן? 
המאמר "The Nonprofit Starvation Cycle" מנתח את היחסים המורכבים שבין תורמים ועמותות, אשר לעתים מונעים מעמותות ומהתורמים שלהן להגיע להישגים הטובים ביותר האפשריים בגלל חסכנות יתר בתקורות. יתרה מזאת, חסכנות זו עלולה להביא לאובדן היכולת של עמותות לשרת את מוטביהן.
איך יוצאים ממעגל הקסמים הזה? על כך במאמר שלפניכם.
 
 

נא להשאיר פרטים