מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מפגש היכרות לבעלות תו: גיוס הון חדש דרך אג"ח חברתיות

גיוס הון חדש באמצעות אגרות חוב חברתיות
מפגש היכרות לעמותות בעלות תו

'מידות' ו-'Social Finance Israel' שמחים להזמין עמותות בעלות "תו מידות לאפקטיביות" למפגש היכרות שנושאו גיוס הון חדש באמצעות אגרות חוב חברתיות. המפגש מכוון להעניק מידע בשאלה כיצד לגייס הון לטובת פעילות חברתית של העמותה באמצעות אג"ח. בחלקו השני של המפגש יוסבר כיצד ניתן לייצר שיתופי פעולה במטרה לקבל מימון לפרויקטים החברתיים שלהן באמצעות האג"ח.
 
הההשתתפות במפגש הנה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש ובמספר המקומות הפנויים. 
 
פרטים והרשמה בהזמנה המצורפת.
 
 
הזמנה למפגש היכרות

נא להשאיר פרטים