מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מפגש מנהלים בנושא אפקטיביות ולא רק אקטיביות

מפגש מנהלים בנושא "אפקטיביות ולא רק אקטיביות - אפקטיביות בארגונים חברתיים" התקיים בנווה אילן בתאריך 3.5.2010.
אורח הכבוד במפגש היה השופט בדימוס מר מאיר שמגר.
המרצה האורח היה מרטין ברוקס, מנכ"ל הארגון הבריטי NPC - New Philanthropy Capital, ארגון בריטי המציע לציבור אנליזת עומק של תחום מסוים והמלצה על העמותות הבולטות בו.
לאחר ההרצאה התקיים שיח מנהלים וארגונים בנושא קידום האפקטיביות במגזר השלישי בישראל.
המפגש נערך במסגרת שיתוף פעולה בין מידות, המרכז למנהיגות מתנדבת, מתן ושיתופים.
 

נא להשאיר פרטים