מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מפגש מנהלי עמותות בתחום מנהיגות צעירים

האם יש בישראל משבר מנהיגות? מי הם מנהיגי המחר? האם ניתן לזהות ולאתר אותם?
האם מנהיגות היא רק תכונה מולדת? האם ניתן ליצור מנהיג ולבנות את כישוריו?
האם תכניות לטיפוח מנהיגים צעירים משיגות תוצאות? האם לתכניות אלה השפעה חיובית לטווח ארוך?
האם הארגונים המפעילים תכניות כאלה מצליחים לחולל שינוי חברתי?
 
ב-27 בפברואר 2011 קיימה מידות מפגש מצומצם של מנהלי ארגונים העוסקים בטיפוח מנהיגות בקרב צעירים בישראל.
המפגש התקיים במטה חברת שטראוס, במסגרת איסוף החומר לדוח תחום בנושא "מנהיגות צעירה", שנכתב בימים אלה במידות. הדוח יעסוק בטיפוח מנהיגות בקרב צעירים בישראל במטרה לנתח את מידת האפקטיביות של המודלים השונים שפועלים בתחום.
 
מטרת המפגש הייתה ללמוד על המודלים המרכזיים בתחום ולגבש שורה של דרכים למדידת תוצאות, אפקטיביות והשפעה של תכניות בתחום.
 

נא להשאיר פרטים