מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מצב המדידה בארה"ב

20/11/2011 22:38:00
 
מה מצבה של מדידת תוצאות והערכת השפעה בארה"ב?
לפי דוח מחקר שפרסם השולחן העגול לסוגיית המדידה (Evaluation Roundtable) המצב לא טוב במיוחד, אבל קרן האור היא מחויבותם של מנכ"לים למדידה.
 
הממצאים העיקריים שמצאו החוקרים בעקבותמצב המדידה בארה"ב סקר שערכו בקרב 31 ארגונים היו:
 
1. ההשקעות במדידה נמוכות מכדי שאפשר יהיה להסיק ממנה מסקנות משמעותיות.
2. רוב ההשקעות במדידה מתנקזות למדידת ביצועים, אם כי בעיקר בהיבט האדמיניסטרטיבי (הכוונה לתפוקות) ולא בתוצאות שקשורות במימוש האסטרטגיה של הארגון. המדדים הנבחרים אינם מסייעים לבחון באמת אם הארגון עמד במטרותיו.
3. ההשקעה במדידה לא ניפקה תובנות מהותיות שיסייעו להחליט אם "להזיז את כיוון המחט", כלומר – אם לשנות כיוון, לשנות סדרי עדיפויות, לסגור פרוייקט, להרחיב פרויקט וכן הלאה.
4. נקודת האור – כאשר המנכ"ל נוטל אחריות ומגלה מעורבות פעילה בניהול המדידה היא הופכת רלבנטית יותר לארגון ולבעלי העניין השונים.
 
החוקרים שיערו שהשקעה רבה במדידה מביאה לכך שהמדדים רלבנטיים יותר לארגון ומסייעת לארגון להבין אם האסטרטגיה שלו קרובה למימוש.
להפתעתם הסתבר להם שתובנה זו אינה זוכה ליישום בשדה הלכה למעשה. מנהלי מדידה בארגונים רבים אינם זוכים למימון או לתמיכה. מנכ"לים רבים אינם מחויבים למדידה ולא רואים צורך להשקיע בה. הם אינם רואים את הקשר החיובי שבין השקעה כזו ובין היכולת ללמוד על ארגונך שלך כדי להפעילו טוב יותר. כל שהם רואים היא ההוצאה הכספית הנלווית למדידה, את הקושי והאתגר במדידה ואת האכזבות שצפויות לא פעם לנוכח הגילויים.
 
 
מסקנת המחקר היא שאין להפריז בחשיבותה של מנהיגות לפיתוח תרבות ארגונית של למידה.
 
מצב המדידה בארה
מצב המדידה בארה"ב

חדש באתר

יסודות בהערכה משותפת - מדריך מעודכן

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

שילוב יכולת הערכתית בפרקטיקה הארגונית

בהמשך להרצאתה של אניטה בייקר לנציגי עמותות שהוזמנו ע"י מידות וד"ר גילה מלך אנחנו שמחים להפיץ תרגום לחוברת בנושא הערכה שכתבה ביחד עם בת' ברונר. להמשך המאמר

מדגם השקעות חברתיות של קרן כהנוף בישראל

במשך כל שנות פעילותה בישראל תרמה קרן כהנוף כאמור יותר מ 110- מיליון דולר. מסמך זה יתאר רק מדגם מייצג
מפעילויותיה. להמשך המאמר
לרשימה המלאה

נא להשאיר פרטים