מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

סיור לימודי בארגוני ייעוץ לתורמים באנגליה ובארה"ב

מידות מסייעת למשקיעים חברתיים להיות האפקטיביים ביותר
בנובמבר 2011 יצאה משלחת לימוד מטעם מידות לארה"ב ובריטניה במטרה להיחשף למומחיות ולידע בתחומי הפילנתרופיה, ההערכה וההשפעה החברתית. במהלך שהותם נפגשו נציגי מידות עם נציגי כמה מהארגונים המובילים בארה"ב בתחום הייעוץ לתורמים והשקעות חברתיות חכמות. בניו יורק ובבוסטון התקיימו פגישות עם מומחי ברידג'ספאן, אשר עם לקוחותיו נמנית, בין היתר, הקרן ע"ש ביל ומלינדה גייטס. ברידג'ספאן הוא ארגון ייעוץ ללא כוונת רווח, נצר לארגון הייעוץ העסקי Bain, שמטרתו לסייע לארגונים להשיג תוצאות והשפעה חברתית. יועצי הארגון מסייעים בבניית מנהיגות והשקעה חברתית אפקטיבית ובגיבוש אסטרטגיה ארגונית.
עוד בבוסטון נפגשו נציגי מידות עם מארק קריימר, מהבולטים בתחום הייעוץ האסטרטגי לעמותות ולמשקיעים חברתיים, וממייסדי FSG, ארגון ייעוץ, הערכה ומחקר המתמקד בתוצאות ובהשפעה חברתית, וכן עם מומחי ארגון Center for Effective Philanthropy) CEP), ארגון המפתח כלים מגוונים שמסייעים למשקיעים חברתיים לקדם ביצועים טובים יותר, ועם אנשי Rootcause, ארגון חדשני המפתח פתרונות לסוגיות חברתיות במרחב של השפעה חברתית, ומסייע, בין היתר, לארגון הדירוג Charity Navigator לשכלל את מתודולוגיית הדירוג שלו.
בלונדון נועדו נציגי מידות עם אנשי New Philanthropy Capital) NPC), שעמו מקיימת מידות מזה זמן שותפות אסטרטגית, ולקחו חלק בסדנה מקצועית אשר התמקדה בייעוץ למשקיעים חברתיים. כמו כן השתתפו הנציגים בכנס הייסוד של איגוד האנליסטים הבינלאומי הראשון, SIAA.
מטרת מפגשים אלה היא התמקצעות בייעוץ למשקיעים חברתיים והסדרת קשרי עבודה בין מידות ובין ארגונים עמיתים מובילים בעולם בתחום, והם חלק מתהליך ההכנה לקראת פתיחת מחלקת הייעוץ לפילנתרופים ולמשקיעים חברתיים, שעתידה להתחיל לפעול במידות בינואר 2012.
 
 
 

נא להשאיר פרטים