מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

רעיה שטראוס בן דרור

"אני מתייחסת לכסף שאני תורמת כהשקעה לכל דבר למען עתידו של העם היהודי והתפתחות מדינת ישראל. חשוב לי לדעת שהעמותות שלהן אני תורמת אפקטיביות ומצליחות להשפיע לטובה על מוטביהן. ניהול תקין, דו"חות כספיים – אלה הם א' ב' בניהול מבחינתי, אבל כאשר מדובר בתרומות חשוב לי יותר להתמקד בתוצאות, בהצלחה של הגוף שלו אני מבקשת לתרום. אני מבקשת לדעת מהו חזון העמותה, יכולת הביצוע שלה את החזון, איזה מדדי הצלחה היא מעמידה לביצועיה, איך נראית המנהיגות בעמותה, מהי רמת האתיקה וכמובן מהי רמת ההשפעה החברתית של העמותה".
רעיה שטראוס בן דרור

נא להשאיר פרטים