מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מתי בדקתם לאחרונה את האפקטיביות שלכם?

מתי בדקתם לאחרונה את האפקטיביות שלכם?
טליה אהרוני
 
אחד השינויים המכריעים והחשובים בהתייחסות לתורמים ולעמותות מתחולל לנגד עינינו, וייתכן שהוא ישנה מן היסוד את דרך הפעולה של עמותות ותורמים מכאן ואילך. ניתן לתמצת את השינוי במשפט אחד: האפקטיביות וההשפעה החברתית הופכות לפרמטר העיקרי לבחינת עמותות ותורמים. משמעות הדבר היא שהשאלה העיקרית לבחינת הצלחתה של עמותה תהיה מעכשיו: איזה שינוי חוללה העמותה ומה התועלת שהצליחה להביא למוטביה במסגרת תקציבה המוגבל? והשאלה המרכזית בנוגע לתורמים תהיה: מה השינוי שהצליחו לחולל באמצעות כספם? כלומר לא עוד דיון בתשומות, בסיפורים, באנקדוטות ואפילו לא בתפוקות; מעתה שאלו: מהי התוצאה? מהי מידת האפקטיביות? מהי ההשפעה? מה השתנה בחברה ובקרב פרטים בתוכה בעקבות פעילות העמותה והודות לכספים הנתרמים?
 
טליה אהרוני היא מייסדת מעלה - עסקים מנהיגים אחריות חברתית, ויו"ר המועצה הציבורית של מידות. מאמר זה התפרסם בגיליון יוני של "חדשות המגזר השלישי" של משרד רו"ח BDO זיו האפט.

עד לשנים האחרונות נסב השיח החברתי בנוגע לעמותות סביב שאלות כמו מה העמותה עושה? לכמה אנשים היא מסייעת? מה תקציבה? מה שכר הבכירים בה? האם היא מנוהלת באופן שקוף וחוקי? ואילו השיח בנוגע לתורמים לעמותות - בין אם תאגידים ובין אם תורמים פרטיים וקרנות - התמקד בעיקר בשאלה מי תורם כמה למי, ולעתים אף גלש לדיון ציני במניעי התרומה.
 
לאחרונה מתחולל שינוי בהתייחסות לעמותות ולתורמים; אני מעריכה כי בטווח הנראה לעין ,זהו אחד השינויים המכריעים והחשובים במגזר השלישי ויתכן שהוא ישנה מן היסוד את דרך הפעולה של עמותות ותורמים מכאן ואילך. ניתן לתמצת את השינוי במשפט אחד: האפקטיביות וההשפעה החברתית הופכות לפרמטר העיקרי לבחינת עמותות ותורמים. משמעות הדבר היא שהשאלה העיקרית לבחינת הצלחתה של עמותה תהיה מעכשיו: איזה שינוי חוללה העמותה ? ומה התועלת שהצליחה להביא למוטביה במסגרת תקציבה המוגבל ?והשאלה המרכזית בנוגע לתורמים תהיה: מה השינוי שהצליחו לחולל באמצעות כספם? כלומר לא עוד דיון בתשומות, בסיפורים, באנקדוטות ואפילו לא בתפוקות; מעתה שאלו: מהי התוצאה? מהי מידת האפקטיביות? מהי ההשפעה? מה השתנה בחברה ובקרב פרטים בתוכה בעקבות פעילות העמותה והודות לכספים הנתרמים?
 
אני שמחה להיות שותפה לשינוי השיח הציבורי בנוגע לעמותות ולתרומות באמצעות חברותי בוועד המנהל של ארגון "מידות", והתפקידים ההתנדבותיים הנוספים הנלווים לכך. מידות היא חברה לתועלת הציבור וללא מטרת רווח ששמה לה למטרה להפוך את האפקטיביות לשיקול מרכזי של תורמים בנתינתם ושל עמותות בעשייתן. מידות בודקת עמותות בהתאם לפרמטרים אשר מפורסמים באתר האינטרנט שלה, תחת הכותרת 'מדריך מידות לאפקטיביות'.
 
בסוף תהליך הבדיקה המעמיק, שאורך כמה שבועות, מעניקה מידות לעמותות אשר עומדות בתנאי הסף שנקבעו את 'תו מידות לאפקטיביות'. תו זה הפך בתקופה האחרונה למצרך יקר ערך ותורמים רבים מבקשים לדעת אם העמותה שלה הם מתכוונים לתרום כבר קיבלה אותו. מידות אינה מפרסמת מי הארגונים שנבדקו על ידה אלא אם כן הם זכאים לתו הנכסף, והעמותות יכולות להיכנס לתהליך בדיסקרטיות ולפרסם זאת רק אם עמדו בו בהצלחה. בין אם בחרה העמותה לפרסם את דבר הבדיקה ובין אם לאו, מנכ"ל העמותה ויו"ר הוועד המנהל שלה מקבלים דוח תמציתי אשר בו מפורטות חוזקות הארגון והנקודות לשיפור ביחס לרף שנקבע. מהניסיון שנצבר במידות, עצם תהליך הבדיקה מיטיב עם העמותה, שכן הוא מחייב אותה לשאול את עצמה שאלות חשובות ובסיסיות, כגון מה הם המדדים להצלחת פעילותה, מה הם ההישגים שלה בשנים האחרונות ואיך היא מודדת את ההשפעה החברתית שהיא יוצרת. דיונים אלה, במיוחד כאשר הם מתקיימים בפורום רחב של הנהלת העמותה ובאופן פתוח, מאפשרים לימוד, תיקון ושיפור.
 
מתודולוגיית הבדיקה של מידות מסתמכת על מחקר שנערך במשך מספר שנים, שהובילו מייסד מידות צביקה ארן והאנליסטית הראשית הראשונה, ליאת בן משה. המחקר כלל מבט משווה לנעשה בתחום הערכת המלכ"רים בעולם תוך בחינה מעמיקה של השיטה שמשתמשת בה חברת הייעוץ מקינזי, וכן שיח עם עמותות ותורמים ישראלים רבים. נכון להיום (06/2011) בדקה מידות כבר למעלה ממאה עמותות במחזור מצטבר של כמיליארד ₪, דבר שמאפשר לה בחינה רבת ניסיון ופרספקטיבה של הארגונים הנבדקים.
 
לצד בדיקה פרטנית של עמותות החלה מידות גם לכתוב ולפרסם דוחות על תחומים שלמים במגזר השלישי. הדוח הראשון עסק בתחום של מניעת אלימות נגד נשים (הדוח מופיע באתר מידות) ובימים אלה משלימה מידות דוח שסוקר את העמותות שפועלות לפיתוח מנהיגות העתיד במדינת ישראל. דוחות התחום ממפים את השדה הנבדק, מתארים את פעילותם של השחקנים השונים – עמותות, תורמים וממשלה - ומנסים לחוות דעה על האפקטיביות של הפתרונות השונים שהם מציעים. הדוח מציע גם מדדים לבחינת ההצלחה בתחום ואף המלצות לשיפור, שאינן נוגעות לעמותה כזו או אחרת אלא לתחום כולו.
 
בתחום מניעת האלימות נגד נשים, לדוגמה, בלטה העובדה שהארגונים הפועלים במסירות ראויה לציון בתחום זה סובלים מהיעדר תשתית טכנולוגית וארגונית, וכך נפגעת יכולתם לתת שירות אפקטיבי ויעיל בזמן אמת. דוחות כאלה יכולים לשרת את העמותות שכן הם מציגים את הנושאים שזוהו כקריטיים לאפקטיביות בתחום שנסקר, ומהווים אף כלי בסיסי עבור תורמים בבואם לתרום לתחום מסוים.
 
לאחרונה החלו מספר תורמים גדולים במשק הישראלי להיוועץ במידות לגבי אסטרטגית התרומה שלהם, במטרה להעריך האם ניתן להיות אפקטיביים עוד יותר במסגרת המשאבים המוקצים על ידם לנושאים החברתיים. פעילות נוספת פותחה להערכה ותיעוד תקופתיים של השפעתן של קרנות פילנתרופיות. מידות שוקדת על פיתוח יכולות מקצועיות גם בתחום הייעוץ לתורמים, הן באמצעות שותפתה האסטרטגית NPC בבריטניה והן באמצעות יצירת קשרים אמיצים חדשים עם שותפים נוספים, במיוחד בארה"ב. מידות אף יזמה שיתוף פעולה עם ארגון 'מעלה' ועם בנק הפועלים במטרה להפגיש נציגים של תורמים תאגידיים לדיון בשאלה כיצד יוכלו התאגידים להגדיל את האפקטיביות של התרומות הנוכחיות שלהם.
 
אני מעריכה כי בשנים הקרובות נהיה עדים להתמקצעות הולכת וגדלה של תורמים, אשר יידרשו יותר ויותר לשירותים ולידע הנצבר בידי גופים כגון מידות.
 
במסגרת רצונה להשפיע על השיח הציבורי של עמותות ותורמים, ותוך שיתוף פעולה עם ארגון 'שיתופים', גיידסטאר ומעלה, מידות הכריזה לאחרונה על הענקת אותות לתורמים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית. הזוכים באותות ייקבעו על ידי ועדה ציבורית בנשיאות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר, ובראשות יהודית יובל רקנאטי ואנוכי. חברים נוספים בוועדה הם אמל אלסנע אלחג'וג', מיכאל קני, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' הלל שמיד, ירום אריאב, רו"ח שרון ויטקובסקי-טביב, דני ימין, מומו מהדב, עו"ד קארין אלהרר, ד"ר יגאל בן שלום, ברוך הלפרט, גלית חמי, דליה יאירי ועו"ד ירון קידר אשר משמש כמשקיף לוועדה. תוכלו להמליץ על עמותות ועל תורמים שאתם מעריכים דרך אתר מידות עד ליום 31.7.2011. ההמלצה שלכם תהפוך גם אתכם לשותפים לשינוי השיח הציבורי ולהפיכתו לאפקטיבי יותר, וכמו שאומרים במידות: תעזרו לעשות טוב, טוב יותר!
 
 

נא להשאיר פרטים