מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

מתמקצעים באפקטיביות: שולחנות עגולים בכנס מידות

משקיעים חברתיים, עמותות ובעלי עניין מוזמנים להגיש הצעה לשותפות בשולחנות הדיון העגולים בכנס מידות.
 
כנס מידות, שיתקיים ב-13.12.2011 במרכז סוזן דלל בתל אביב, נועד לאפשר למשקיעים חברתיים, מנכ"לי העמותות המובילות, מומחים ובעלי עניין שונים להתמקצע באפקטיביות ולקיים דיון בנושאי הליבה המעסיקים כיום משקיעים חברתיים ועמותות.
הדיונים בחלק זה יתקיימו סביב עשרה שולחנות עגולים בתוך אוהל שיוצב ברחבת סוזן דלל, ולכל שולחן יהיו שני מובילים אשר ינחו דיון מקצועי בנושאים דוגמת אלה שלהלן. מספר המשתתפים יוגבל ל-100 עד 150 משתתפים מתוך הנרשמים לכנס מידות, אשר יירשמו מבעוד מועד לשולחנות השונים. השותפים בכל אחד מהשולחנות יוכלו לבחור את המשתתפים המתאימים לדיון בשולחן שיובילו.
בתוך שבועיים מסיום הכנס יישלחו לכל המשתתפים סיכומים של הדיונים שהתקיימו, שייכתבו על ידי השותפים שאחראים על כל שולחן. הסיכום יכלול את הנושאים שנדונו, מה הוסכם, מה לא, ומה הצעדים בוני האמון להמשך הדרך בנושא שנידון.
 
להלן נושאי הדיון בשולחנות העגולים:
  • שולחן 1: ניהול סיכונים ככלי לניהול אפקטיבי של עמותות וארגונים חברתיים - סומך חייקין KPMG
  • שולחן 2: ממשל תאגידי של עמותה - מי הבוס? יחסי ועד מנהל מנכ"ל – המרכז למנהיגות מתנדבת בג'וינט
  • שולחן 3: תרומת המגזר השלישי לקפיצת המדרגה של ישראל – מכון ראות
  • שולחן 4: ניהול אסטרטגי: על אסטרטגיה, ניהול ארגוני ותכנון כלכלי מושכל כמניעים לאפקטיביות ארגונית – קימרון
  • שולחן 5: כלים עסקיים בשירות המגזר השלישי - נובה בשיתוף IBI בית השקעות
  • שולחן 6: פילנתרופיה אפקטיבית: כיצד ניתן להרחיב את מספר בעלי ההון הישראלים התורמים מהונם הפרטי בכלל, ובאופן אפקטיבי בפרט?- שיתופים
  • שולחן 7: כסף חדש? השקעות חברתיות – מימון חברתי – דידי לחמן מסר וירום אריאב
  • שולחן 8: סינדרום המייסדים של ארגונים חברתיים – עדי אלטשולר ויוניסטרים
  • שולחן 9: שותפויות תלת מגזריות אפקטיביות- ציונות 2000
  • שולחן 10: קרן חושבת אפקטיביות: צורכי ההווה מול ההשקעה במחר – הקרן לידידות
 
 לפרטים פנו ללואיז דרורי, מנהלת קשרי קהילה במידות, במייל או בטלפון 03-5373363
 
 

נא להשאיר פרטים