מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

צעירים חסרי מנוח

ניתוח תחום ארגונים העובדים עם ולמען צעירים בוגרים בישראל בגילי 18-35

תחום הצעירים בישראל הוא תחום חדש יחסית, אולם בעשור האחרון ניכרת "קפיצת מדרגה" משמעותית שהפכה אותו לחלק מהשדה החברתי. הדוח שלפניכם הוא תוצר תהליך חקר של התחום שערכנו לפי הזמנת קרן גנדיר ובמימונה. את התהליך ליוותה וועדת היגוי מקצועית. 
מידות מבקשת לסייע לעוסקים בתחום להבין את השינויים שחלו בשדה בעשור האחרון ואת האתגרים שהוא מציב בפניהם. במסגרת תהליך החקר מיפינו את התחום, זיהינו את השחקנים השונים, בחנו את הצרכים ואת המענים הקיימים, ניסינו לזהות מודלים אפקטיביים וגיבשנו המלצות לשיפור הפעילות בתחום.
 
דוח זה נועד לשמש את כלל ציבור העוסקים בתחום - עמותות ומשקיעים חברתיים כאחד - וכן את ציבור הצעירים והציבור הרחב בישראל. אנו מקווים כי הוא יתרום לשיפור מגוון המענים הניתנים ואת טיבם, וכך לסייע לעוסקים בתחום להמשיך לעשות את שהם עושים טוב, טוב יותר.
 
עבודת איסוף הנתונים ועיבודם נערכה בשנת 2012, וטיוטה ראשונה של הדוח פורסמה בתחילת 2013 להתרשמות הציבור. במהלך שנת 2013 ערכנו תהליך תיקוף נרחב לדוח, ובמסגרתו הפצנו את הטיוטה לכלל בעלי העניין; ביקשנו התייחסויות והערות לכתוב; וקיימנו יום עיון וכמה מפגשים ממוקדים עם פעילים העוסקים בתחום להצגת הממצאים ולדיון פתוח בתהליך הכתיבה ובממצאיו. 


תוצרי התהליך

"צעירים חסרי מנוח" - דוח תחום צעירים בישראל

תקציר מנהלים באנגלית

תקציר מנהלים בעברית

 
אנו מקווים שבמה זו תשרת את התחום ואת הארגונים הפועלים בו, תסייע בחשיפת פעילותם, תהווה בסיס ליצירת ידע חדש ולשיתופי פעולה שונים לטובת הציבור בישראל.
בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לארגונים הרבים ולאנשי המקצוע שלקחו חלק בתהליך ושיתפו אותנו במידע חיוני, שבלעדיו לא היה הדוח משקף את השדה כפי שהוא.
קריאה מהנה 
צוות מידות
 

נא להשאיר פרטים