מידות מבקשת לקדם אפקטיביות כאמת מידה עיקרית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים ובניהול עמותות, וזאת באמצעות פיתוח כלים מתקדמים למדידה חברתית, פיתוח תווי תקן חברתיים, מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.
א א א

נסתיימה הגשת המועמדות לאות האפקטיביות 2012

תודה לכל הנרשמים והממליצים. 
 
השנה יוענקו בשנית אותות למשקיעים חברתיים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית, מתוך כוונה ליצור מסורת מעוררת השראה המציבה סטנדרטים של איכות, אחריות ומובילות חברתית.
 
עשייה חברתית אפקטיבית מחוללת השפעה ושינוי חברתי; הארגונים שמעורבים בעשייה כזו פועלים בהתאם למטרות שהציבו לעצמם תוך מיצוי מיטבי של המשאבים שלהם.
 
תוכלו לקרוא עוד על עשייה חברתית אפקטיבית באתר שיתופים ובאתר מידות.
האותות יוענקו על ידי ארגון מידות ובשיתוף מעלה ושיתופים
 
האותות השנה יוענקו בקטגוריות הבאות:
 
אות התורם האפקטיבי – למשקיע חברתי פרטי. אות זה יוענק ע“י ארגון מידות ושיתופים.
 
אות התורם האפקטיבי –למשקיע חברתי תאגידי. אות זה יוענק ע“י ארגון מידות ומעלה.
 
אות לעמותה אפקטיבית. אות זה יוענק ע“י ארגון מידות.
 
האותות יחולקו בכנס מידות שיתקיים בדצמבר 2012.
 
הזוכים בכל הקטגוריות ייבחרו על ידי ועדה ציבורית אשר תפעל באמצעות שלוש ועדות משנה:
למשקיעים חברתיים פרטיים, למשקיעים חברתיים תאגידיים ולעמותות.
נשיא הוועדה הוא נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט מאיר שמגר;
יושבות ראש הוועדה הן טליה אהרוני, מייסדת מעלה וחברת הוועד המנהל של מידות,
ויהודית יובל רקנאטי, יו"ר נט"ל, מייסדת קרן גנדיר וחברת הנהלת מרכז שיתופים.
 
הענקת האות ומתן פרס
עמותה הזוכה באות תזכה, בנוסף לתעודה, גם במימון נסיעה לימודית למוסד אקדמי או לארגון מקביל בתחום פעילותה בחו"ל.
 
הגשת המועמדויות לזכייה באותות האפקטיביות לשנת 2012 הסתיימה ב-9.8.12.
אנחנו מודים לכל הנרשמים והממליצים ומזמינים אתכם וגם את אלו שלא הגישו את מועמדותם להשתתף בכנס בו יוענקו האותות בדצמבר. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לתהליך הדירוג של מידות במידה ועוד לא עשיתם כן. עמותות שיעמדו בתהליך הדירוג בהצלחה יזכו ב"תו מידות לאפקטיביות"
 
לפרטים נוספים אודות האותות: louise@midot.org.il
לפרטים נוספים על דירוג מידות, לחצו כאן

נא להשאיר פרטים